Športni program Krpan je namenjen otrokom drugega triletja OŠ oziroma otrokom, starim od devet do enajst let. Tudi pri tem programu ni cilj tekmovanje in pridobitev medalje, temveč redna vadba, ki z osvajanjem novih športnih znanj in razvijanjem gibalnih sposobnosti bogati otrokov prosti čas.